Het gaat allemaal volgens plan

17 oktober 2011
Door Arjan Plantinga

We kennen de voorspellingen van Nostradamus, van Edgar Casey en van de Apostel Johannes. Het zijn voorspellingen die uitblinken in dubbelzinnigheid, en op geen enkele manier chronologisch of praktisch aangeven wat er nu precies gaat gebeuren. Tal van schrijvers, filosofen en wetenschappers doen doorlopend voorspellingen waar in veel gevallen niets van in huis komt. Er is echter een document waarvan de voorspellende waarde inmiddels wel dubbel en dwars is aangetoond, en dat om zeer duidelijke redenen is ondergesneeuwd in het menselijk erfgoed. Het is ook niet echt een voorspelling, maar eerder een blauwdruk voor de toekomst, een businessplan zo u wilt, maar dan wel een businessplan van een gruwelijke boosaardigheid. Het is ergens tussen 100 en 200 jaar oud, en veel van wat er in staat, of eigenlijk alles, is precies zo gebeurd als voorgeschreven. De laatste voorspellingen zien we op dit moment voor onze eigen ogen ontrold worden.

Ik heb het over de Protocollen van de Ouderlingen van Zion.

De meesten van u roepen nu: "Dat was een vervalsing!!!"

Dat dachten wij ook.

Een van de slotconclusies van de Protocollen klinkt als volgt: "Geef slecht advies aan de regeringen en aan alle anderen." Nog deze week zagen we een prachtig voorbeeld dat ons doet vermoeden dat de adviseurs van de Amerikaanse regering hun broodheren weer eens serieus in de maling hebben genomen. Wanneer het advies om het lachwekkende Iraanse FBI-complot voor het vermoorden van de Saoedische ambassadeur voor het voetlicht te gooien (vier maanden nadat het ontdekt werd) niet slecht genoemd kan worden, wat dan wel? Wereldwijd worden Clinton en Obama uitgelachen. Zelfs Fox News gelooft hen niet.

Steeds weer vragen we ons af hoe onze politici zo dom kunnen zijn, vragen we ons af hoe ze beslissingen kunnen nemen die indruisen tegen alle logica, tegen alle menselijkheid. Een grote meerderheid van de burgers van vrijwel elk land vindt zijn politici incompetent, oneerlijk en vaak ronduit crimineel. Dat wordt dan geweten aan politieke spelletjes, het sluiten van lelijke compromissen of aan economische druk. Feit is dat regeringen veel van de slimste mensen uit hun land tot hun beschikking hebben; enorme studiebureaus die lijvige rapporten afleveren, waar alle info in staat die ze nodig hebben voor een weloverwogen beslissing. Waarom stapelen ze dan blunder op blunder? Waarom strijken ze steeds weer de burger tegen de haren in en blijkt achteraf vrijwel altijd dat de burger gelijk had met zijn protesten.

Blijkbaar zijn onze regeringen geïnfiltreerd door krachten die geen ander doel hebben dan het ondermijnen van hun beleid. Meer dan 200 jaar geleden werd al gewaarschuwd de banken niet te groot te laten worden. Toch zitten we nu opgescheept met 'too big to fails'. Kolonnes economen en financiële experts waarschuwden dat de euro zou falen, vaak exact op de manier zoals het zich nu voltrekt. Een meerderheid van de Duitsers was tegen de invoering van de euro, maar de über-arrogante Helmut Kohl wist het beter, drukte de euro erdoor en ruïneerde daarmee de economische welvaart van 500.000.000 mensen. En Kohl was niet de enige die zijn land willens en wetens richting de afgrond dirigeerde. Wim Kok, Guy Verhofstadt: overtuigde 'Europeanen' die alle goede raad van hun oprechte adviseurs in de wind sloegen. Mitterand, Berlusconi, Major; ze namen beslissingen die nu dreigen 1000 jaar economische vooruitgang in twee decennia te laten verpulveren en een heel continent een of misschien wel twee eeuwen terug in de tijd te zetten. Deze politici negeerden hun adviseurs en voeren blind op de slechte adviezen van de Khazaarse bankiers, die het gehele mondiale financiële bestel in hun tentakels gevangen houden.

De protocollen voorspelden wat de gevolgen zouden zijn en hoe de auteurs van de Protocollen daarvan zouden profiteren: "Uiteindelijk zullen de Gojim zo boos zijn op hun regeringen (omdat wij ze de schuld zullen geven van de chaos die volgt) dat ze blij zullen zijn dat wij het overnemen. Op dat moment zullen we een nakomeling van David benoemen tot Koning van de Wereld, en de resterende Gojim zullen in vrede en gehoorzame orde leven onder dit glorieuze regime."

Wanneer we nu naar de opvallend snel uitbreidende protesten in het teken van 'Occupy Wall Street' kijken gaat het dus volledig volgens plan. Daarom is het wachten op de oplossing, die in de vorm van een wereldregering, een wereldwijde munt en vervolgens meer van het zelfde al klaar ligt.

Vervalsing
De Protocollen van de Ouderlingen van Zion zijn al bijna 200 jaar in haast ondoordringbare mist gehuld. De meeste mensen die al eens van de Protocollen hebben gehoord hebben ergens opgepikt dat het om een vervalsing gaat, en daarmee is voor hen de kous af.

Maar waarom denken ze dat?

In 1934 verklaarde een Zwitserse kantonrechtbank dat de Zwitserse uitgevers van de Protocollen (die hun landgenoten wilden waarschuwen voor de plannen van de Khazaren) niet konden aantonen dat het Khazaarse businessplan werkelijk was opgesteld door de afstammelingen van een Oost-Europees ruitervolk dat zich in de achtste eeuw had laten bekeren tot het Joodse geloof. De rechtbank gaf gehoor aan de klacht van een stel onduidelijk gefinancierde Khazaren, die stelden dat deze protocollen niets anders waren dan een door de Russische militaire politie vervalst document, met geen ander doel dan 'de Joden' in een nog slechter daglicht te stellen dan ze in die tijd al stonden.

De uitspraak van de Zwitserse kantonrechtbank was groot nieuws in 1934. Zulk groot nieuws zelfs, dat een krant in het toenmalige Judea al een week voor de uitspraak van de rechtbank berichtte dat de Protocollen als vervalst waren aangemerkt. Een krant in Nieuw Zeeland kende de uitspraak zelfs al drie weken voor ze werd gedaan. Wetende dat de Khazaren de wereldwijde media ook toen al grotendeels onder hun hoede hadden gebracht is een vermoeden van 'voorkennis' niet onterecht.

Wat in de summiere vermeldingen van de Protocollen in de geschiedenisboekjes echter niet voorkomt is dat de Zwitserse uitgevers van de protocollen in beroep gingen, en dat hun beroep in 1937 door een hogere Zwitserse rechtbank werd toegewezen. Deze hogere rechtbank achtte de vervalsing niet bewezen. De uitspraak van de Beroepskamer ging onder in de turbulentie van die dagen, en de Protocollen kwamen daarna nooit meer van het stigma 'vervalsing' af. De Holocaust maakte elke toets later onmogelijk.

Wie echter anno 2011 de hoofdlijnen van de Protocollen leest kan maar één ding concluderen: alles heeft zich de afgelopen 100 jaar precies zo afgespeeld als het in de protocollen werd omschreven.

Het is lang niet bij elk punt aan te tonen, of zelfs maar aannemelijk te maken, dat het deels of alleen het werk is geweest van de Khazaarse maffia - zoals steeds vaker beweerd wordt - die de wereld in zijn greep heeft. Maar dat is ook niet het punt dat ik hier probeer te maken. Wat ik wil zeggen is dat ongeacht de trekpop die de nodige wetgeving, financiële maatregelen of economische strategieën heeft doorgevoerd, het een wonderlijk gegeven is dat de afgelopen 100 jaar zich hebben voltrokken volgens een businessplan dat in de eerste decennia van de 19e eeuw in de verf is gezet, in het verloop van dat stille tijdperk verder is uitgewerkt en aan het begin van de 20e eeuw in zijn definitieve vorm aan het grote publiek werd gepresenteerd - en dat dat document als onzin en vervalsing werd weggemoffeld.

In vergelijking met de profetische waarde van dit document, waren Nostradamus, Edgar Casey en de Apostel Johannes hopeloze krabbelaars, die misschien wel de bel hadden horen luiden, maar ook een flinke ram voor hun kop hadden gekregen van de bijbehorende klepel.

De protocollen zijn een blauwdruk van de manier waarop de poppenspelers van onze tijd de afgelopen 100 jaar hun macht en rijkdom hebben vergaard, de geschiedenisboeken hebben herschreven, het onderwijssysteem naar hun hand hebben gezet en onze maatschappij hebben vergiftigd met hebzucht, geweld, en achterdocht - angst.

Studenten worden gehersenspoeld. Toekomstige advocaten leren vooral hoe slecht onze wetten in elkaar zitten en de meest briljante chemici en ingenieurs worden met vette salarissen overgehaald om systemen te bedenken waarmee ze in één klap zoveel mogelijk mensen kunnen doden. Het vak geschiedenis is gereduceerd tot het leren van enkele massale veldslagen, en wordt door de jeugd als bijzonder 'oncool' ervaren. Voor biologie geldt hetzelfde, terwijl economie binnenkort verplicht zal zijn. Pyromaneneconomie wel te verstaan, om de jeugd zo jong mogelijk te in te prenten dat kapitalisme heilig is, uitbuiting door multinationals voor welvaart zorgt en er geen alternatief voor de EU en de euro is.

De hardwerkende gewone man of vrouw, de grote massa die deze planeet overbevolkt, die 's avonds doodmoe thuiskomt, zijn energie weggezogen door het geestdodende werk dat hij moet doen om de hypotheek te kunnen betalen en één keer per week zijn winkelwagen bij Albert Heyn of Delhaize te kunnen volladen met vergiftigde rommel, waar hij aan verslaafd raakt en die zijn leven in het beste geval met een jaar of vijftig verkort, wenst na een lange dag niet veel anders dan voor de tv te hangen en zijn hersenpan fysiek nog verder te ruïneren met leeg en betekenisloos entertainment. Degenen met een betere afweer tegen fluoride en elektromagnetische golven kijken naar propagandistische documentaires op NG of Discovery Channel, en de enkeling met een zeer sterker gestel gaat sporten en zuigt zijn longen vol met de chemische wasem van het plastic in de fitnesszaal of de nanobots die de vliegtuigen boven onze hoofden uitstrooien en de zware metalen van de industrie en de snelwegen wanneer hij in de buitenlucht zijn oefeningen doet.

Verwacht van hen geen wonderen meer. Ze doen precies wat de protocollen honderd jaar geleden voor hen in gedachten hadden.

Wie hebben die protocollen geschreven?

Het is niet meer aan te tonen. We kennen de Zwitserse rechtszaken. We weten hoeveel geld en moeite de Khazaren zich hebben getroost om de beweringen dat zij ze hadden bedacht en geschreven te ontkrachten. We weten dat een rechter in hoger beroep heeft vastgesteld dat die beweringen juist zouden kunnen zijn; dat de klacht dat het een vervalsing was niet klopte, niet bewezen kon worden.

Daarmee weten we wie er verantwoordelijk kan worden geacht voor de afgrijselijke ellende die onze moderne wereld beheerst. Wie er verantwoordelijk kan worden geacht voor het feit dat we onze planeet, onze woonst, ons enige toevluchtsoord vernietigen en ruïneren, ter meerdere eer en glorie en welvaart van een kliekje, een clubje, een groepje, nietig klein in vergelijking met de meerderheid van de hardwerkende, goedwillende en meestal pijnlijk onwetende massa.

We kunnen wijzen naar onze politici, naar onze generaals en wetenschappers, naar onze kerkvaders en filosofen, naar onze journalisten, schrijvers en de armetierige overblijfselen van onze intellectuelen. We kunnen wijzen naar God, Satan en het Groot Spaghettimonster en we kunnen wijzen naar onze buurman, maar de daders, de werkelijke verantwoordelijken voor de miserabele staat van onze samenlevingen, onze habitats en van onze planeet als geheel is enkel en alleen te wijten aan de bedenkers en schrijvers van de Protocollen van de Ouderlingen van Zion. Vind hen en hun volgelingen, steek ze in de bak of stuur ze op een enkele reis naar de Kuipergordel, en een zucht van verlichting zal de planeet doen stralen in al haar eenzame schoonheid.

Het lijkt onbegonnen werk. Maar de vraag is hier niet: "Is het mogelijk?" De vraag luidt: "Is het noodzakelijk?"

****

Ongeacht wie we als auteur beschouwen zou iedereen de hoofdpunten van de Protocollen eens moeten bekijken en zien welke paralellen er zijn met de geschiedenis van de laatste 100 jaar. We hebben enkele voorbeelden ingevuld, maar er zijn er nog veel meer.

-

"Installeer overal onze agenten en helpers"
Alleen een grondige check van de achternamen van de leidinggevende figuren in de Amerikaanse regering, en in de grootste financiële instellingen van de wereld is voldoende om te begrijpen dat dat gelukt is. Wie verder kijkt vind alleen maar bevestiging. Wie echt op zoek gaat zal versteld staan van het enorme aantal Khazaren in de politiek, de denktanks en de media.

-

"Neem de leiding over de media en gebruik ze voor propaganda voor onze plannen."
Het is algemeen bekend dat de grote mediaconglomeraten in het Westen volledig in Khazaarse handen zijn. Ook in Nederland en Vlaanderen.

-

"Lok gevechten uit tussen verschillende rassen, klassen en regeringen"
Niets aan toe te voegen. Was natuurlijk altijd al zo, maar heeft zich de laatste zestig jaar sterk in het voordeel van Israël en de Khazaren ontwikkeld. Het Iraanse Complot van vorige week was weer een perfect voorbeeld.

-

"Gebruik omkoping, bedreigingen en chantage om onze doelen te bereiken"
Kijk naar de enorme bakken geld die Khazaarse lobbyorganisaties in de VS en Europa aan politici spenderen, denk aan de dreiging van Israëlische analisten met de op Europa gerichte kernraketten en de het nu al twee jaar rondzoemende complot rond een 'vuile nucleaire bom in de VS' en de oogjes die al zovele gechanteerde Westerse politici dichtknepen voor de misdaden van Israël in Gaza en Libanon, en voor de moordpartijen van de Mossad ver buiten de eigen landsgrenzen.

-

"Gebruik vrijmetselaarsloges om potentiële politieke leiders aan te trekken"
Iedereen die vrijmetselaars onderzoekt komt tot de schokkende conclusie dat onrustwekkend veel van onze politieke leiders lid waren of zijn van geheime genootschappen.

-

"Appelleer aan het ego van succesvolle individuen."
Het aantal megalomane psychopaten aan de top van de politiek is schrikbarend. Hun totaal gebrek aan aandacht voor de wensen van hun 'kiezers' is al vele malen ondubbelzinnig aangetoond. Cheney, Schwarzenegger, Balkenende, Verhofstadt, Kohl, Sarkozy, Berlusconi, Papandreou....

-

"Installeer trekpoppen die middels chantage kunnen worden aangestuurd."
George Bush Sr. zei ooit dat de mensen hen zouden lynchen wanneer ze erachter zouden komen wat 'ze' hadden misdaan. Reken maar dat de Mossad het precies weet, het kan bewijzen en niet zal schromen dat ook te doen als het nodig is.

-

"Vervang koninklijke staatshoofden eerst door socialistische regeringen, dan communistische, vervolgens door despotisme"
Obama en Poetin regeren als despoten over landen waar de democratie vrijwel volledig is afgeschaft.

-

"Schaf alle rechten en vrijheden af, behalve ons recht op het gebruik van geweld"
Moeten we dit uitleggen?

-

"Offer mensen op (zelfs Joden zo nu en dan) indien nodig"
Vele onderzoekers hebben al aangetoond hoezeer de Zionisten betrokken waren bij de opkomst van Hitler. De Khazaren en hun apologeten ontkennen het uiteraard met hysterische wanhoop. Serieus onderzoek door mainstream wetenschappers is dan ook al ver over tijd.

-

"Elimineer religie en vervang het door wetenschap en materialisme"
'The God Delusion" van Dawkins werd een bestseller, wetenschap neemt religieuze vormen aan, materialisme is epidemisch.

-

"Neem het onderwijssysteem in handen voor het verspreiden van misleidende informatie en vernietig intellect."
Om maar een paar voorbeeldjes te noemen (ouders met kinderen in het basisonderwijs zullen het kunnen bevestigen): kinderen worden gehersenspoeld met info over de opwarming van de Aarde, er wordt ze een zeer eenzijdig verhaal over de Tweede Wereldoorlog verteld, en op alle Christelijke scholen wordt zeer uitgebreid aandacht gegeven aan het Oude Testament, een gruwelijk boek, vol dood en verderf, waarin liegen wordt gestimuleerd en vaders hun eigen dochters doden en prostitueren. Steeds meer zien we de bloeddorstige, gewelddadige moraal van het Oude Testament naar boven komen in onze moderne samenleving.

-

"Herschrijf de geschiedenisboeken in ons voordeel"
Zie de geschiedenis van de staat Israël voor een schoolvoorbeeld, maar feitelijk is de complete wereldgeschiedenis een verkrachting van de werkelijkheid, in het voordeel van de rijke elite van deze planeet.

-

"Creëer onderhoudende afleiding"
TV voor leeghoofden, niets is belangrijker dan voetbal, 'nipplegates', onverklaarbare hoeveelheden aandacht voor popfestivals, filmsterren zijn halfgoden, roddel en achterklap zelfs op de voorpagina's van NRC en Standaard

-

"Vervuil de gedachten van de mensen met vuiligheid en pornografie"
pornoverslaving is enorm, zowel bij mannen als vrouwen, 'Inglorious bastards' is "maar om te lachen", mensen geven niets meer om de ellende van anderen, genieten er zelfs van, dierenmishandeling is een plaag geworden

-

"Moedig de mensen aan elkaar te bespioneren"
In Nederland hadden we al de belastingkliklijn, in Brittannië loopt nu een grote campagne om "het te zeggen als je 'iets' ziet" en in de VS wordt schoolkinderen zelfs gevraagd hun eigen ouders aan te geven als ze "on-Amerikaanse dingen" doen of zeggen.

-

"Hou de massa arm en aan het werk"
In vergelijking met wat er aan rijkdom te verdelen is, zijn zelfs de meeste Westerlingen arm. De meesten werken 40 uur of meer in de week en zijn slaaf van een klotejob, waar ze geen plezier aan beleven, waar ze te weinig voor betaald krijgen, die ze elk moment vrezen te verliezen en die in veel gevallen beter zou kunnen worden gedaan door een machine.

-

"Neem bezit van alle rijkdom, onroerend goed en (vooral) goud"
De Rothschildfamilie bezit 50% van alle rijkdom op deze planeet.

-

"Gebruik goud om de markten te manipuleren, en [economische] depressies te veroorzaken"
Niet in een paar zinnen te typeren. Zie; 'The Secret of Oz', kijk naar de namen van de hoofdrolspelers. Uw gehersenspoelde geest staat de logische conclusie niet toe. Vervang de namen door Italiaanse en probeer dan nog eens tot een conclusie te komen. Dan lukt het wel.

-

"Introduceer een systeem van progressieve inkomstenbelasting op kapitaal"
Volledig ingevoerd. Mission accomplished.

-

"Vervang degelijke investeringen door speculeren"
Mission accomplished.

-

"Verstrek lange termijn-leningen aan regeringen"
Mission more than accomplished.

-

"Geef slecht advies aan de regeringen en aan alle anderen."
Volg het nieuws en u ziet niets anders dan dit. Politici nemen zoveel beslissingen die ronduit slecht zijn dat het geen toeval meer kan zijn.© Arjan Plantinga
Alle rechten voorbehouden

privacybeleid